top of page
החוליה המשלימה לוגו

החוליה המשלימה

הכשרה מקצועית עם דגש על חשיבה ועשייה קלינית

חוליה זלצמן

חוליה זלצמן
חוליה זלצמן

פרופיל מקצועי

MS c.; BOT/R בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, מרפאה בעיסוק מוסמכת בעלת ניסיון קליני של מעל לשלושים שנה.

 

עבדה וניהלה מחלקות בשירותי בריאות כללית במחוז שרון שומרון במהלך 36 שנה ובמקביל הובילה צוות של מרפאים בעיסוק המתמחים בגישות טיפול מגוונות בקליניקה הפרטית שלה בתל אביב.

 

כיום חוליה מובילה את גישת האינטגרציה הסנסורית והטיפול בהפרעות בעיבוד סנסורי. לאורך השנים היא לימדה בקורסי התמחות למרפאים בעיסוק ובעלי מקצוע שונים באוניברסיטאות חיפה ותל אביב .כמו כן, היא מלמדת בשני העשורים האחרונים באוניברסיטה העברית בתואר בוגר ובתואר שני לריפוי בעיסוק בנושאים הקשורים לתיאוריה, אבחון וטיפול בוויסות חושי.

פועלה נפרש גם מחוץ לגבולות הארץ ועד לדרום אמריקה, יבשת מולדתה, שם היא מרצה אורחת באוניברסיטאות ומוסדות שיקומיים רבים.

 

חוליה חרטה על דגלה ללמד את התחום הסנסורי גם מחוץ לכותלי האקדמיה, בהכשרות מטעם משרד החינוך ובמוסדות ועמותות מגוונות.

 

בשנים האחרונות חוליה עוסקת בטיפול במבוגרים בעלי הפרעה בוויסות החושי ו /או הפרעות בקשב (ADHD) בגישת Cog Fun A והיא מדריכה מטפלים המתמחים באותה גישה.

bottom of page